Infolinia: Tel: +48 32 322 61 31
mail: office@kryzaplast.com.pl

Czyszczenie, inspekcja i naprawa kanalizacji

W imieniu Zakładu Wielobranżowego Kryza-Plast Henryk Kamiński, mam zaszczyt przedstawić Państwu ofertę na Czyszczenie kanalizacji , Inspekcję TV w zakresie średnic od 150-1700 mm oraz bezwykopowy system naprawy w zakresie średnic od 200-700 mm.

Całość sprzętu zabudowane jest w systemie kontenerowym na pojeździe marki Mercedes-Benz Unimog 500, co pozwala na przeprowadzenie prac w ciężkim terenie.

Pojazd Asenizacyjny na podwoziu Man posiada zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 10 m³ oraz płaszcz wodny o pojemności 6 m³, dodatkowo posiada opcję recyklingu co powoduje zwiększoną wydajność.

Posiadamy dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą do przeprowadzania zarówno Czyszczenia, Inspekcji TV, jak i bezwykopowej naprawy kanalizacji systemem QUICK-LOCK.

Zapraszamy Państwa do współpracy i gwarantujemy szybkie i profesjonalne wykonanie usług w zakresie Czyszczenia, Inspekcji TV Kanalizacji, jak również bezwykopowej naprawy kanalizacji systemem QUICK-LOCK.
 

Kontakt

Kontakt do Działu Czyszczenie i Naprawa Kanalizacji,
Mariusz Suchowicz

tel: 609-545-199 mail:  msuchowicz@kryzaplast.com.pl
Zobacz mapę dojazdu » Kontakt »
UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:"Zastosowanie innowacyjnego systemu do bezwykopowej inspekcji i naprawy sieci wodnych i kanalziacyjnych przez firmę Kryza-Plast z Mikołowa"

Nr umowy: UDA-RPSL01.02.03-00-304/10-00

Całkowita wartość projektu wynosi 1 915 413,15 zł
Wartość dofinansowania wynosi: 500 000,00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionaolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

UE
Nazwa projektu: „Inwestycja w zakup sprzętu produkcyjnego w celu zwiększenia asortymentu oraz wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek przez Zakład Wielobranżowy Kryza-Plast z Mikołowa”

Beneficjent: Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński

Całkowita wartość projektu wynosi: 353 800,00 zł
Wartość dofinansowania wynosi: 145 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
-znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl"
Zamknij